Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

 

Φωνητικό Ταχυδρομείο

Υπηρεσία Ενοποιημένων Μηνυμάτων

 

Η υπηρεσία Ενοποιημένων Μηνυμάτων του Προσωπικού Τηλεφωνητή σας επιτρέπει να λαμβάνετε τα μηνύματα του Προσωπικού σας Τηλεφωνητή στη θυρίδα του Ηλεκτρονικού σας Ταχυδρομείου (E-mail).

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τη θυρίδα του Προσωπικού σας Τηλεφωνητή και ότι έχετε ορίσει το δικό σας τετραψήφιο προσωπικό κωδικό. Οδηγίες για τη διαμόρφωση της θυρίδας του Φωνητικού Ταχυδρομείου θα βρείτε εδώ.

 

Εσωτερικό Τηλέφωνο
Προσωπικός Κωδικός
 


info